Tereziánske slávnosti 13. -15.08.2010

V areáli Holíčskeho zámku a upravených priestoroch Bastiónu sa bude konať trojdňové podujatie Tereziánske slávnosti, ktoré budú pozostávať :

13. 08.2010 – 14.08.2010 - Remeselný jarmok so zriadením tvorivých dielnímaria_terezia

  • Remeselný jarmok bude spojený s predvádzaním remesiel slovenských a rakúskych remeselníkov a zároveň sa vytvoria v rámci jarmoku tvorivé dielne.
  • Predvádzať remeslá budú keramikári, košikári, minciar ..........
  • Tvorivé dielne sú štvrtou aktivitou projektu mesta Holíč. Do tvorivých dielní sa bude môcť zapojiť široká verejnosť a deti.

15.08.2010 – Tereziánske hody

  • Ochutnávka špecialít typických pre oblasť Holíča a rakúskeho Hollabrunnu.
  • Široká verejnosť bude môcť ochutnať miestne špeciality a vyhodnotiť najlepšiu z nich.
  • Výstupom tejto aktivity bude vydanie kuchárskej brožúrky s receptami.
  • V celom areáli zámku je pripravený pre širokú verejnosť bohatý program.
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 
Výtvarný happening 07.07.-11.07.2010

 

Výtvarný happening je druhou aktivitou v rámci projektu Tereziánsky remeselný dvor. Na Holíčskom zámku tvoria výtvarníci z Holíčskeho výtvarného klubu GENESIS a rakúski výtvarníci na tému „ Spoločne v histórii.“

Do aktivity sú zapojení aj ľudia so zdravotným postihnutím, ako aj deti z holíčskeho Centra voľného času happeningHolíč. Výtvarný happening sa končí 11.07.2010 záverečnou vernisážou , kde budú vystavené diela vytvorené počas happeningu. Výstava diel potrvá na Holíčskom zámku do 27.augusta 2010 a po jej skončení sa presunie do mesta Hollabrunn, ktoré je partnerom projektu . Výstupom aktivity bude spoločný propagačný materiál o výtvarníkoch a ich dielach a kalendár s dielami výtvarníkov.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 
Sviatok vína v Holíči - 12. 6. 2010

weintrauben_gespiegelt1

Slávnostným otvorením vinotéky , reprezentačných priestorov mesta Holíč a bastiónu odštartuje mesto Holíč prvú aktivitu projektu TERE : Sviatok vína.

Ako už sám názov napovedá, pôjde o ochutnávku a prezentáciu vín z obidvoch oblastí partnerských miest. V priestoroch vinotéky prebehne ochutnávka vín odbornou komisiou, ktorá na základe udelených bodov vyhodnotí najlepšie dve vína – červené a biele. Víno sa stane reprezentačným vínom mesta Holíč.

V priestoroch upraveného Bastiónu bude prebiehať ochutnávka 25 druhov vín z obidvoch vínnych oblastí Holíča a Hollabrunnu. Oblasť Holíča budú zastupovať vinári Peter Podola a Tomáš Tureček. Oblasť Hollabrunnu budú zastupovať traja vinári - Miterrhauser, Wunderer, Müllner.

Počas celej ochutnávky bude širokú verejnosť zabávať : cimbálová muzika Krajňanec, ľudová hudba ZUŠ Holíč, Reminiscencie, Vinohrad a folková skupina Santa Fé.
V átriu zámku sa bude možné občerstviť. K vínu priamo v Bastióne bude možné si zakúpiť syry.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!