Wein on Air - 27.11.2009

weintrauben_gespiegelt1

V poradí druhou aktivitou v rámci projektu TERE bolo „ Wein on air“ – rozhlasové vysielanie spojené s ochutnávkou vín na pešej zóne Hollabrunnu v rámci tzv. adventnej dlhej noci.

Prostredníctvo priameho vysielania rádia „Y „ sa odprezentovali obidvaja partneri projektu, bol predstavený projekt Tereziánsky remeselný dvor. Prostredníctvom rádia „Y“ bola do stanu pozvaná široká verejnosť na ochutnávku vína z obidvoch vínnych oblastí. Počas vysielania sa uskutočnilo vyše 80 ochutnávok. V prestávkach odznela rakúska a slovenská hudba. Mesto Holíč v krátkosti predstavil poslucháčom rádia „Y“ zástupca primátora mesta Holíč Rastislav Caletka, vína odprezentoval vinár Tomáš Tureček. Počuť priame vysielanie mohlo na 50 000 obyvateľov regiónu. Cieľom tejto aktivity bolo upevnenie partnerstva obidvoch miest.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!