Zvieratká očami detí 07. – 08. 07.2011

Stretnutie detí obidvoch partnerov projektu v meste Holíč. Dvojdňové podujatie , ktoré priblíži deťom chov koní na cisárskom dvore Márie Terézie a F.Š.Lotrinského. Prvý deň bude venovaný koníkom a ich chovu v žrebčíne v Kopčanoch. Pre deti bude prichystaný program ukážky skákania, exkurzia po žrebčíne, odborný výklad. Druhý deň bude venovaný výcviku psíkov priamo v areáli Holíčskeho zámku , kde kynologický klub Holíč predvedie ukážky výcviku psov.

Táto aktivita sa uskutoční v dňoch 07. – 08.07.2011.

 

 
Vitajte na panstve Márie Terézie !
Mesto Holíč pokračuje ďalšou aktivitou projektu Tereziánsky remeselný dvor, s názvom Vitajte na panstve Márie Terézie! V rámci aktivity je zabezpečený bohatý historický program, večerný historický sprievod a tradičný remeselný jarmok.

Celá aktivita sa uskutoční v priestoroch Holíčskeho zámku, remeselný jarmok v priestoroch zrekonštruovaného bastiónu. Predstavia sa remeselníci z Holíča a okolia, ako aj remeselníci z moravskej strany. Aktivita sa uskutoční v dňoch 10.-11.06.2011 a začína vždy o 14,00 hod.

Hlavný program:

10. Júna 2011 (piatok) Tereziánsky remeselný jarmok

  • LETNÝ JARMOK V ZÁMKU
  • TVORIVÉ DIELNE A UKÁŽKY REMESIEL

11. Júna 2011 (sobota) Vitajte na panstve M. Terézie

  • ZAUJÍMAVÝ HISTORICKÝ PROGRAM
  • TEREZIÁNSKY REMESELNÝ JARMOK
  • TVORIVÉ DIELNE A UKÁŽKY REMESIEL

Plagát na stiahnutie v pdf

 
Partnerstvo s Hollabrunnom prehĺbia ďalšie kultúrne aktivity

Bratislavský samosprávny kraj

Europska únia

Creating the Future – cezhraničná spolupráca


V stredu 18.novembra sa v priestoroch takzvaného depozitu v areáli zámku v Holíči stretli predstavitelia slovenských a rakúskych inštitúcií, zúčastňujúcich sa na realizácii projektu RECOM SK-AT. Ide o projekt, v rámci ktorého by sa mala vybudovať regionálne prepojená platforma s cieľom podporiť regionálnych či lokálnych aktérov pri uskutočňovaní ich zámerov. V tejto súvislosti sa vytvárajú tematické siete s cieľom prinášať do zainteresovaných regiónov nové impulzy.

V poradí na druhom sieťovom stretnutí v priestoroch zámku v Holíči sa zúčastnili zástupcovia Trnavského i Bratislavského samosprávneho kraja, regionálneho manažmentu Burgenland, magistrátu mesta Viedeň, strategický partner Mesto Bratislava a ako hlavný partner Regionálny manažment Dolné Rakúsko.

Účastníkov prišiel v úvode privítať a pozdraviť primátor Holíča Zdenko Čambal. Okrem iného vyjadril presvedčenie, že praktické výstupy v rámci projektu budú prospešné nielen pre región Záhorie ale aj občanov regiónov, v ktorých sa súvisiace aktivity budú realizovať.

Na stretnutí sa prezentovalo aj Mesto Holíč. Vedúca oddelenia regionálnej a dotačnej politiky Katarína Turečková predstavila projekt nazvaný Tereziánsky remeselný dvor, ktorý bol úspešne schválený v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Rakúska.

Cieľom projektu je prostredníctvom kultúrnych aktivít za účasti obidvoch partnerských miest Holíča a Hollabrunnu zvýšiť hodnotu kultúrneho dedičstva zámku Márie Terézie a upevniť vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. V rámci projektu, ktorý sa bude realizovať do konca septembra 2011, sa uskutoční niekoľko aktivít.

Prvou z nich bude v máji budúceho roka Sviatok vína, ktorý sa stane novou tradíciou Holíča. Okrem súťaže medzi záhoráckymi vinármi a vinármi z mesta Hollabrunn a okolia o reprezentačné víno mesta Holíč budú otvorené priestory pre vinotéku v priestoroch Holíčskeho zámku, ktorá bude počas celého roka zabezpečovať ochutnávku a prezentáciu vín. Úvodnými podujatiami tejto aktivity bola ochutnávka vína a stretnutie vinárov v rádiu Y v Hollabrunne.

Ďalšou aktivitou budú Tereziánske hody v auguste 2010. Ich návštevníkov čaká v areáli zámku ochutnávka špecialít zo Záhoria a mesta Holíč i špeciality regiónu Weinviertel a mesta Hollabrunn ako aj vystúpenia živej hudby či historické hry.

V júli budúceho roku sa v rámci spomínaných aktivít uskutoční v Holíči výtvarný hapenning. Stretnú sa tu výtvarníci amatéri, deti i hendikepovaní ľudia. Ich diela budú trvalo zdobiť priestory Holíčskeho zámku.

Štvrtou aktivitou bude zriadenie tvorivých dielní a ukážky remesiel, ktoré boli súčasťou cisárskeho dvora za čias Márie Terézie. V auguste 2010 sa uskutoční slávnostné otvorenie upravených vonkajších priestorov bastiónu zámku v Holíči ako zázemia pre remeselníkov, ktorých výrobky budú v Holíči a v Hollabrunne ponúkané na predaj.

Dve zvyšné aktivity v rámci projektu Tereziánsky remeselný dvor sú naplánované v roku 2011. V júli je na programe dvojdňové podujatie pod názvom Zvieratká očami detí, ktoré má deťom priblížiť a spoznať zvieratká, ktoré patrili k cisárskemu dvoru. V žrebčíne v Kopčanoch by sa mali uskutočniť jazdy na koňoch, ukážky parkúrového cvičenia, exkurzia i workshop ako aj ukážky výcviku poľovných psov.

Plánované aktivity zakončí v lete Tereziánsky remeselný jarmok s medzinárodnou účasťou, ktorý bude zameraný výlučne na tradičné remeslá. Ukážkami remesiel sa záhorácki remeselníci predstavia aj v partnerskom Hollabrunne.

Realizácia týchto aktivít za účasti obidvoch partnerských miest Holíča a Hollabrunnu by mala prehĺbiť rozvíjajúcu sa spoluprácu a prispieť k zvýšeniu hodnoty kultúrneho dedičstva holíčskeho zámku Márie Terézie.

Text a foto L.Novák

 
Holíčsky zámok oživí Tereziánsky remeselný dvor s vinotékou

Prestavbou prechádza v týchto dňoch časť objektu tzv. depozitu Holíčskeho zámku a úpravy prebiehajú i v priestoroch priľahlého bastiónu. Realizuje sa tak investičná aktivita projektu nazvaného Tereziánsky remeselný dvor v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-AT 2007-2013. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vedúcim partnerom je Mesto Holíč, ktoré sa na realizácii podieľa spolu s hlavným cezhraničným partnerom, mestom Hollabrunn a strategickým partnerom, ktorým je Krajský pamiatkový úrad Trnava.

Stavebné práce začali vlani 1.decembra. Vo vnútorných priestoroch depozitu vo vstupnej hale bola odstránená deliaca priečka s interiérovými dverami ako aj časť pôvodnej podlahy. Bola urobená kanalizácia i vnútorná elektroinštalácia s rozvodmi. Vymurovaním priečok vznikli nové priestory, v ktorých bude umiestnená vinotéka, reprezentačné priestory Mesta Holíč a sociálne zariadenia. Vinotéka bude ponúkať vína z okolia Holíča i Hollabrunnu a návštevníci si tu budú môcť kúpiť aj darčekové predmety.

Úpravami prešli aj priestory jedného zo štyroch zámockých bastiónov. Odstránením vrstvy zeminy prišlo k zníženiu a vyrovnaniu plochy bastiónu do predpokladanej pôvodnej úrovne pre zabezpečenie vstupu do priľahlých objektov. Tie budú pre návštevníkov prístupné po osadení chodníkmi.

Zrenovované a upravené priestory depozitu i bastiónu prispejú k oživeniu a postupnému obnoveniu celého areálu zámku. Budú sa tu konať rôzne kultúrne podujatia - Sviatok vína, Tereziánske slávnosti, Remeselný jarmok s ukážkami remesiel a tvorivé dielne, Výtvarný happening, Tereziánsky jarmok a ďalšie.

Priestory bastiónu budú slúžiť tiež ako zázemie pre remeselníkov a rôzne vystúpenia.

Celkové oprávnené náklady projektu Tereziánsky remeselný dvor sú vo výške 769 833 eur. Predpokladaný termín dokončenia investičnej aktivity je 30.apríl 2010, ukončenie projektu je naplánované na 30.9.2011. Slávnostné otváracie podujatie sa uskutoční 29.mája tohto roku, pri príležitosti otvorenia letnej turistickej sezóny v Holíči.

Text a foto L.Novák

 

 
Umenie, víno a kulinárstvo v novom regionálnom obchode

VÁŠ OBCHOD / V regionálnom obchode bude takmer 190 výrobkov. Slúžiť však bude aj ako informačná kancelária pre turistov.

SANDRA FRANK

HOLLABRUNN /Okresné mesto bude čo nevidieť bohatšie o novú predajňu, a síce regionálny obchod. Zariadenie, v ktorom sa točí všetko okolo umenia, vína a kulinárstva regiónu, sa nachádza v južnej časti hollabrunnskej „mestskej sály“, ako tu nazývajú kultúrny dom, a má sa stať „ jedálňou, respektíve vinárňou Hollabrunnčanov“, dúfa primátor Erwin Bernreiter.

V regionálnom obchode je 190 rozličných výrobkov

V tomto obchode so špecialitami má byť v budúcnosti okolo 190 rôznych výrobkov z Hollabrunnu, okolia Hollabrunnu a partnerského mesta Holíč. „Ťažisko je predovšetkým vo víne“, konštatoval koordinátor projektu Helmut Wunderl. V regionálnom obchode ponúka 13 vinárov z okolia Hollabrunnu a z Holíča na predaj svoj zlatý mok. Jeden krát za mesiac bude v obchode aj prezentácia vín. Ako prví to budú vinári z Oberfellabrunnu, ktorí 20. mája usporiadajú príjemný večer. Typická a dominantná bude v obchode téma „Holla“ (nárečový výraz pre Holler, čo znamená baza). Výrobkom z bazy je teda venovaná osobitná pozornosť. V ponuke nechýbajú šťavy, šumivé vína, destiláty, želé z bazových kvetov a plodov. Okrem kulinárskych špecialít a chutných vín tu možno kúpiť najrozličnejšie suveníry.

Hollabrunnský regionálny obchod, ktorý bude otvorený 18. apríla 2010 (bližšie informácie v Infoboxe), nemá však slúžiť len ako predajňa dobrôt, ale má sa stať informačným strediskom pre návštevníkov. V obchode dostanete informáciu o možnostiach prenocovania alebo aj o tom, kde sa dá dobre najesť.

Regionálny obchod prispeje predovšetkým k zvyšovaniu úrovne znalosti regiónu, podpore tvorby nových hodnôt a upevneniu vedomia vysokej kvality výrobkov. Súčasne budú vytvorené nové pracovné miesta. Tie obsadí ženský projekt „Luna“. Luna sa zameriava na preškoľovanie nezamestnaných žien. Regionálny obchod bude teda využívaný aj ako školiace miesto.

O OTVORENÍ

Nový Regionálny obchod v južnom krídle kultúrneho domu (Josef-Werislein-Strasse 11) bude oficiálne otvorený 18. apríla 2010

Pripravený je pestrý program v čase od 10. do 17. hodiny:

  • o 10. hodine začne program „Warm-up“ pre Ranný dúšok s Rádiom Niederösterreich
  • o 11. hodine začína relácia Ranný dúšok, ktoré bude moderovať Hannes Wolfsbauer
  • o 12,30 nasleduje otvorenie regionálneho obchodu. Zúčastnia sa ho aj predstavitelia partnerského mesta Holíč.
  • o 15. hodine budú prezentované víťazné vína z okolia Hollabrunnu za rok 2010. Nasledovať bude pozvanie na ochutnávku vín.

Po celý deň budú zdarma ponúkané dobroty a špeciality z okolia Hollabrunnu, hrať bude skupina Weinviertler Fiata-musi, voĺný vstup bude na detské atrakcie, tanečnú show Tanečnej školy Mühlsiegl, filmy Ferry Seher, pozdravný program z Holíča a klavírne vystúpenie Snoopy Forster

/ Preklad článku z rakúskej tlače - Týždeň 15/2010 , MESTO HOLLABRUNN 9 /

 
Víno, umenie a suveníry v mestskej sále

Hollabrunn – Mesto bude mať regionálny obchod /Otvorenie je 18. apríla 2010

Víno je ústrednou témou regiónu, víno bude aj rozhodujúcim tovarom v regionálnom obchode. Oficiálne otvorenie obchodu sa uskutoční 18. apríla 2010 v priestoroch prístavby kultúrneho domu. „Obchod bude nielen predajňou, ale aj miestom prvých informácií pre všetkých tých, ktorí sa chcú niečo dozvedieť o regióne“, vysvetľuje vedúci projektu Helmut Wunderl.

Po kulinárskej stránke je obchod už zabezpečený. Police naplnia vína od 15 vinárov (12 z regiónu, 2 z partnerského mesta Holíč), ovocné šťavy, marmelády a výrobky z medu. K nim pribudnú mydlá, soli, keramika, umelecké výrobky i suveníry.

„Plánujeme mesačné prezentácie a ochutnávky vín“, hovorí primátor Erwin Bernreiter. Ostatne, prvá sa bude konať už 20. mája.

Fungovanie obchodu zabezpečuje projekt zamestnanosti „Luna“. Nezamestnané ženy tu môžu získavať maximálne jeden rok prax.

Na otvorení prisľúbilo účasť aj Rádio NÖ s reláciou „Ranné dúšky“.

Obchod má byť v budúcnosti otvorený vždy od štvrtka do nedele.

/ preklad článku z rakúskej tlače /

 
« ZačiatokPredch1234ĎalejKoniec »