Partnerstvo s Hollabrunnom prehĺbia ďalšie kultúrne aktivity

Bratislavský samosprávny kraj

Europska únia

Creating the Future – cezhraničná spolupráca


V stredu 18.novembra sa v priestoroch takzvaného depozitu v areáli zámku v Holíči stretli predstavitelia slovenských a rakúskych inštitúcií, zúčastňujúcich sa na realizácii projektu RECOM SK-AT. Ide o projekt, v rámci ktorého by sa mala vybudovať regionálne prepojená platforma s cieľom podporiť regionálnych či lokálnych aktérov pri uskutočňovaní ich zámerov. V tejto súvislosti sa vytvárajú tematické siete s cieľom prinášať do zainteresovaných regiónov nové impulzy.

V poradí na druhom sieťovom stretnutí v priestoroch zámku v Holíči sa zúčastnili zástupcovia Trnavského i Bratislavského samosprávneho kraja, regionálneho manažmentu Burgenland, magistrátu mesta Viedeň, strategický partner Mesto Bratislava a ako hlavný partner Regionálny manažment Dolné Rakúsko.

Účastníkov prišiel v úvode privítať a pozdraviť primátor Holíča Zdenko Čambal. Okrem iného vyjadril presvedčenie, že praktické výstupy v rámci projektu budú prospešné nielen pre región Záhorie ale aj občanov regiónov, v ktorých sa súvisiace aktivity budú realizovať.

Na stretnutí sa prezentovalo aj Mesto Holíč. Vedúca oddelenia regionálnej a dotačnej politiky Katarína Turečková predstavila projekt nazvaný Tereziánsky remeselný dvor, ktorý bol úspešne schválený v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Rakúska.

Cieľom projektu je prostredníctvom kultúrnych aktivít za účasti obidvoch partnerských miest Holíča a Hollabrunnu zvýšiť hodnotu kultúrneho dedičstva zámku Márie Terézie a upevniť vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. V rámci projektu, ktorý sa bude realizovať do konca septembra 2011, sa uskutoční niekoľko aktivít.

Prvou z nich bude v máji budúceho roka Sviatok vína, ktorý sa stane novou tradíciou Holíča. Okrem súťaže medzi záhoráckymi vinármi a vinármi z mesta Hollabrunn a okolia o reprezentačné víno mesta Holíč budú otvorené priestory pre vinotéku v priestoroch Holíčskeho zámku, ktorá bude počas celého roka zabezpečovať ochutnávku a prezentáciu vín. Úvodnými podujatiami tejto aktivity bola ochutnávka vína a stretnutie vinárov v rádiu Y v Hollabrunne.

Ďalšou aktivitou budú Tereziánske hody v auguste 2010. Ich návštevníkov čaká v areáli zámku ochutnávka špecialít zo Záhoria a mesta Holíč i špeciality regiónu Weinviertel a mesta Hollabrunn ako aj vystúpenia živej hudby či historické hry.

V júli budúceho roku sa v rámci spomínaných aktivít uskutoční v Holíči výtvarný hapenning. Stretnú sa tu výtvarníci amatéri, deti i hendikepovaní ľudia. Ich diela budú trvalo zdobiť priestory Holíčskeho zámku.

Štvrtou aktivitou bude zriadenie tvorivých dielní a ukážky remesiel, ktoré boli súčasťou cisárskeho dvora za čias Márie Terézie. V auguste 2010 sa uskutoční slávnostné otvorenie upravených vonkajších priestorov bastiónu zámku v Holíči ako zázemia pre remeselníkov, ktorých výrobky budú v Holíči a v Hollabrunne ponúkané na predaj.

Dve zvyšné aktivity v rámci projektu Tereziánsky remeselný dvor sú naplánované v roku 2011. V júli je na programe dvojdňové podujatie pod názvom Zvieratká očami detí, ktoré má deťom priblížiť a spoznať zvieratká, ktoré patrili k cisárskemu dvoru. V žrebčíne v Kopčanoch by sa mali uskutočniť jazdy na koňoch, ukážky parkúrového cvičenia, exkurzia i workshop ako aj ukážky výcviku poľovných psov.

Plánované aktivity zakončí v lete Tereziánsky remeselný jarmok s medzinárodnou účasťou, ktorý bude zameraný výlučne na tradičné remeslá. Ukážkami remesiel sa záhorácki remeselníci predstavia aj v partnerskom Hollabrunne.

Realizácia týchto aktivít za účasti obidvoch partnerských miest Holíča a Hollabrunnu by mala prehĺbiť rozvíjajúcu sa spoluprácu a prispieť k zvýšeniu hodnoty kultúrneho dedičstva holíčskeho zámku Márie Terézie.

Text a foto L.Novák