„To, čo sa nám podarilo, je jedinečné“

Regionálny obchod otvorený/ Členka krajinskej vlády Mikl-Leitner ocenila podnetný čin. Zástupca primátora mesta Holíč prišiel s ponukou

OD CHRISTOPHA REITERERA

HOLLABRUNN/ Pred dvoma mesiacmi tu bol krajinský hajtman Erwin Proll, aby otvoril južnú prístavbu. Túto nedeľu to bola členka krajinskej vlády Johanna Mikl-Leitner, ktorá slávnostne otvorila regionálnu predajňu v tejto prístavbe. A čoskoro sa bude opäť oslavovať - so slovensky hovoriacim primátorom Ervinom Bernreiterom.

Slávnosť, ktorú tu Hollabrunčania zažili, bola naozaj pekná. Hannes Wolfsbauer moderoval z kultúrneho domu Ranné dúšky Rádia NÖ. Program oživil Franz Schönauer so svojou hudobnou skupinou Weinviertler Fiatamusi. Vrcholný výkon predviedla Mestská hudba Hollabrunn pod taktovkou Erwina Hallera. Potom sa dianie presunulo z veľkej sály smerom k južnej bráne do regionálneho obchodu, ktorý bol založený v úzkej spolupráci s partnerským mestom Holíč. A tam prekvapil zástupca primátora mesta Holíč, Rastislav Caletka, v rámci otvorenia príhovorom predneseným v nemeckom jazyku: „Teší ma, že projekt nezostal v zásuvke“, povedal a na záver pozval na otvorenie vinotéky v holíčskom zámku – taktiež podujatie podporované z prostriedkov EU v rámci projektu „Tereziánsky remeselný dvor“.

„Mladí starostovia potrebujú výzvy“

Nato prišiel na rad aj starosta Bernreiter, aby odovzdal pozdrav mesta Hollabrunn v slovenčine. „Priečku máš nastavenú vysoko, ale mladí starostovia potrebujú výzvy“, žartoval primátor mesta Guntersdorf Günther Bradac, predseda Zväzu Land um Hollabrunn, prostredníctvom ktorého bol zriadený regionálny obchod.

V súčasnosti je tu v ponuke približne 220 produktov: počnúc viac ako 70 vínami za nákupné ceny cez likéry, šťavy a  maškrty, až po textílie, wellness výrobky, knihy, CD nosiče a taktiež umelecké predmety a dekorácie, akou je napr. pivničná mačka hollabrunnského umelca Güntera Stockingera. „To, čo sa nám tu podarilo, je jedinečné“, prejavil Bradac svoju hrdosť. Teraz je potrebné prevádzku sústavne udržiavať a prilákať čo najviac ľudí do tejto hollabrunnskej jedálne a vinárne. Otváracie hodiny cez víkend sú optimálne aj pre turistov, ktorí potrebujú kúpiť nejaký darček, myslí si Bradac. Šéf mesta Bernreiter ešte raz zdôraznil, že kultúrny dom nemá byť pre obyvateľov Hollabrunnu len obývačkou, ale aj jedálňou a vinárňou. „Teší ma, že spolu s Vami môžem zažívať, ako sa tento región rozvíja“, povedala na záver členka krajinskej vlády Mikl-Leitner, ktorá sama vyrastala v okrese Hollabrunn. Teraz bude potrebné ďalej tvrdo pracovať na tom, aby sa vytvoril spoločný životný a hospodársky priestor.

„Rýchlokurz“ pre starostu

K Bernreiterovej výzve týkajúcej sa slovenčiny: „Do škôlky, v ktorej ponúkame tento jazyk, ťa už nepošleme. Ale vybavíme ti rýchlokurz. Už si toho toľko zvládol, zvládneš aj toto.“

Najväčšie poďakovanie všetkých slávnostných rečníkov zožal bývalý primátor Helmut Wunderl – ako iniciátor projektu, ktorý sa po skončení svojho funkčného obdobia na poste starostu bez nároku na odmenu angažuje v kancelárii Zväzu Land um Hollabrunn (LuH).

/ Preklad článku z rakúskej tlače -MESTO HOLLABRUNN, Týždeň 16/2010 /