Sviatok vína v partnerskom meste 29. mája organizuje mesto autobusový zájazd do Holíča

/Z dôvodu nepriaznivého počasia bolo podujatie Sviatok vína preložené na 12.06.2010 /

Spoločný predaj vína s partnerským mestom Holíč. Mesto Hollabrunn organizuje autobusový zájazd na holíčsky Sviatok vína!

HOLÍČ/HOLLABRUNN. Renesančná pevnosť hollabrunnskeho partnerského mesta Holíč na Slovensku bola dlhé roky letným sídlom cisárovnej Márie Terézie a jej rodiny, ktorí výrazne zmenili štýl budovy stavebnými úpravami v barokovom štýle. V uplynulých rokoch bolo investovanej veľa práce a peňazí na obnovu pôsobivej budovy, časť ktorej už bola dokončená.

Vďaka tomu bolo možné v roku 2005 premiestniť do zámku mestskú galériu. Teraz, po piatich rokoch, bola zriadená v priestoroch bývalého bastiónu vinotéka. V nej budú v budúcnosti ponúkané holíčske vína a vína z okolia Hollabrunnu. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v rámci holíčskeho Sviatku vína dňa 29. mája, počas ktorého môžu návštevníci zažiť vďaka tradičným hudobným a tanečným vystúpeniam atmosféru zámku v jeho pôvodnej podobe. Vyvrcholením podujatia bude vystúpenie cisárskeho páru v historickom koči.

Plavba na člne v zámockej vodnej priekope umožní návštevníkom pozorovať zmes štýlov historickej budovy z úplne novej perspektívy. Autobus na Sviatok vína odchádza o 11 hodine z hollabrunnského Hlavného námestia, predpokladaný návrat je o 21 hodine. Cena zájazdu: 10 Eur. Prihlásiť sa môžete na mestskom úrade.

/ Preklad článku z rakúskej tlače - OKRESNÉ NOVINY č. 20, 19. máj /

 

 
SVIATOK VÍNA

Mesto Holíč pozýva na slávnostné otvorenie letnej kultúrno-turistickej sezóny 2010 v Holíčskom zámku spojené s podujatím SVIATOK VÍNA
Podujatie je prvým zo série kultúrno-spoločenských aktivít úspešného projektu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 s názvom „Tereziánsky remeselný dvor“

12. Júna 2010 /sobota/ v areáli Holíčskeho zámku
Vstup do areálu od 13°° hod. ZADARMO!

Hlavný program:

 • 14,00 hod. – Slávnostné otvorenie novej VÍNOTÉKY a priľahlého BASTIÓNU za účasti primátora mesta Holíč a starostu rakúskeho partnerského mesta Hollabrunn
 • 14,30 hod. – Vystúpenie ĽH ZUŠ Holíč a Krajňanec
 • 16,30 hod. – Slávnostný ceremoniál odovzdania vybraného reprezentačného vína mestám Holíč a Hollabrunn cisárovnou Máriou Teréziou a jej manželom F. Š. Lotrinským spojené s hudobno-tanečným vystúpením skupiny Reminiscencie
 • 18,30 hod. – Vystúpenie hudobných skupín VINOHRAD a SANTA FE

 

Sprievodný program:

 • ochutnávka slovenských a rakúskych vín pre verejnosť
 • výstava záverečných prác výtvarného odboru ZUŠ Holíč v priestoroch „depozitu“ Holíčskeho zámku
 • prehliadky zámku a podzemných chodieb so sprievodcami /13,00 – 19,00 hod. /
 • detské nafukovacie atrakcie
 • člnkovanie v zámockých vodných valoch /13,00 – 19,00 hod. /
 • jazda na koči – okružná jazda okolo zámku
 • pestrá ponuka občerstvenia


Plagát na stiahnutie >>

 
Holíč slávil Sviatok vína
Tohtoročný 12.jún sa do histórie Holíča zapíše ďalšou významnou udalosťou. V rámci podujatia nazvaného Sviatok vína bola oficiálne otvorená nová zámocká vináreň a jeden z bastiónov zámku. Slávnostný ceremoniál sprevádzajúci ich odovzdanie bol zároveň nevšedným otvorením letnej turistickej sezóny. Ako hostia sa ho okrem iných zúčastnili predstavitelia partnerského mesta Hollabrunn, poslanec TTSK a primátor Skalice Stanislav Chovanec, starostovia obcí okresu Skalica, poslanci mestského zastupiteľstva v Holíči ale i Jozef Hílek, riaditeľ spoločnosti, ktorá výstavbu zámockej vinárne i rekonštrukciu bastiónu realizovala. Pod estetické stvárnenie vnútorného zariadenia vinárne sa podpísala firma Inspiro interier Eriky Caletkovej. Účastníkov slávnosti prišiel z pódia v zrekonštruovanom bastióne pozdraviť a privítať primátor Zdenko Čambal a pozdravy v mene rakúskych partnerov odovzdal zástupca starostu mesta Hollabrunn Alfred Babinsky. Obaja predstavitelia sa potom ujali milej povinnosti, symbolickým prestrihnutím pásky oficiálne odovzdali do užívania zámockú vináreň i jeden zo zámockých bastiónov.

Zámocká vináreň, ktorá vznikla rekonštrukciou časti objektu takzvaného depozitu i zrekonštruovaný bastión boli zrealizované ako investičné akcie v rámci projektu Tereziánsky remeselný dvor, schváleného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR–AT 2007-2013. Jeho cieľom je prehĺbenie spolupráce medzi partnerskými mestami Holíč a rakúskym Hollabrunnom prostredníctvom spoločných kultúrnych podujatí. Sviatok vína ako neinvestičná akcia tohoto projektu je v Holíči prvým podujatím, ktoré sa už začali uskutočňovať a ďalej budú pokračovať v oboch mestách. Projekt Tereziánsky remeselný dvor je podporený z Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-Rakúsko 207-2013 a spolufinancovaný 85% z prostriedkov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Okrem otvorenia vinárne bol v rámci oficiálneho programu Sviatku vína odovzdaný do užívania aj jeden zo zámockých bastiónov. Zámerom mesta je postupne zveľadiť a obnoviť aj ďalšie objekty patriace k zámku. V štádiu príprav je objekt takzvanej Tabačiarne, v ktorom by malo vzniknúť konferenčné centrum.

Sviatok vína priniesol ešte jeden významný moment z pohľadu partnerstva oboch miest. Za účasti cisárskej družiny na čele s panovníčkou Máriou Teréziou a jej manželom Františkom Štefanom Lotrinským boli slávnostne odovzdané predstaviteľom oboch partnerských miest reprezentačné vzorky vína. Odborná výberová komisia z viac ako dvadsiatich vín vypestovaných vinármi z oblastí Holíča a Hollabrunnu vybrala dve najlepšie. Reprezentovať mesto Holíč pre tento rok bude ako Cisárske biele víno značky Gelber Muskateller od majstra Műllnera z Hollabrunnu. Poctu reprezentovať Mesto Holíč pod názvom Cisárske červené dostalo víno značky Frankovka modrá od vinára Petra Podolu. Slávnostné vyhlásenie a odovzdanie reprezentačných vín, ktorého sa ujali obaja predstavitelia panovníckeho rodu Habsburgovcov, umocnilo vystúpenie skupiny historickej hudby a tanca Reminiscencie. Sviatok vína ponúkol možnosť ochutnávky viacerých odrodových vín nielen v novootvorenej vinárni, ale Záujemcovia z radov verejnosti si mohli vybrať z ponuky vystavujúcich vinárov v stánkoch, v priestoroch bastiónu. Skrytí pred páliacim slnkom pod stanovými prístreškami si tu mohli posedieť a vychutnať niektoré z vystavovaných vzoriek, vrátane oboch reprezentačných vín. V ponuke boli vína pestovateľov z rakúskeho Hollabrunnu ako aj domácich vinárov Petra Podolu a Tomáša Turečka. Ak ste ešte nemali príležitosť posedieť si v príjemnom prostredí zámockej vinárne, môžete sem zavítať okrem pondelka a utorka denne od 14.do 22.hodiny, v piatok a sobotu až do polnoci.

V rámci oficiálnej časti podujatia primátor Zdenko Čambal vyjadril verejné poďakovanie spoluautorom projektu Tereziánsky remeselný dvor za úspešnú realizáciu. Ako dar každému z nich odovzdal jednu z práve vyhlásených reprezentačných vzoriek vín v originálnej karafe, zhotovenej pre túto slávnostnú príležitosť. Zvláštne poďakovanie primátor vyjadril bývalému starostovi Hollabrunnu Helmuthovi Wunderlovi, ktorý je i v súčasnosti ako predstaviteľ rakúskej strany koordinátorom projektu Tereziánsky remeselný dvor. V súvislosti s nedávnym zrútením časti oporného múru jedného z bastiónov vo valoch Holíčskeho zámku poslanci mestského zastupiteľstva na svojom ostatnom zasadaní schválili zorganizovanie verejnej zbierky na opravu a rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Holíči. Primátor Zdenko Čambal ju oficiálne vyhlásil v rámci úvodnej časti programu Sviatku vína. Zbierka sa bude konať od 28.mája 2010 do 27.mája 2011 na území Holíča a bude realizovaná prostredníctvom osobitného účtu Mesta Holíč. Účastníci oficiálnej časti programu Sviatku vína boli svedkami ešte jedného dôležitého aktu. Posypaním lupeňmi kvetov ruže primátor Zdenko Čambal slávnostne vyprevadil na cestu k čitateľom knihu nazvanú Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Spolu s nim sa tejto milej povinnosti ujala aj riaditeľka Pamiatkového úradu Bratislava Katarína Kosová, ktorá je spoluautorkou publikácie. Jej hlavným autorom a zostavovateľom je Radoslav Ragač, riaditeľ Slovenského národného archívu. S finančnou pomocou ministerstva kultúry SR a Trnavského samosprávneho kraja ju vydala Regionálna rozvojová agentúra Skalica.

Po skončení oficiálnej časti pokračoval program v areáli bastiónu vystúpeniami hudobných skupín. K dobrej nálade prišli zahrať a zaspievať folková skupina Vinohrad zo Skalice a po nich nováčik na hudobnej country scéne Santa Fe z Bratislavy. V úvode celého sobotňajšieho podujatia hrali a tancovali na ľudovú nôtu Folklórny súbor Krajňanec z Krajného a svojimi originálnymi pesničkami rozdávali dobrú náladu gajdoši zo skupiny Vŕbovské vŕby. Organizátori podujatia pripravili pre návštevníkov aj niekoľko sprievodných aktivít. Najmä tí menší si mohli zašantiť v nafukovacom hrade či na šmýkačke. Nielen dospelí mohli absolvovať prehliadku zámku so sprievodcami, prezrieť si výstavu prác žiakov holíčskej ZUŠ, využiť možnosť člnkovania v zámockých valoch či previezť sa kočom okolo zámockého areálu. Viacero z návštevníkov tiež využilo príležitosť a navštívilo novootvorené múzeum, ktoré po presťahovaní z budovy fajansy dostalo nové sídlo na zámku v priestoroch bývalej galérie.

„Projekt je spolufinancovaný 85% z prostriedkov EÚ a  ERDF“

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Text a foto L.Novák

 
Umenie, víno a kulinárstvo

Regionálny obchod s umením, vínom a kulinárskymi špecialitami predstavuje vydarené spojenie vinotéky, obchodu so špecialitami a trhu s umeleckými výrobkami. Prevažnú časť ponuky tvorí viac ako 60 druhov vín z regiónu Hollabrunn a hollabrunnského partnerského mesta Holíč (SK). Regionálny obchod je však aj skutočným náleziskom darčekov rôzneho druhu: Nostalgické typy vinárov tu nájdu ručne robené čutory z kože, kované svietnicky, milovníci wellness sa potešia prírodným mydlám, telovým olejom alebo kúpeľovým soliam.

Elegantné a farbami hýriace nástenné obrazy v štýle Tiffany, rustikálna keramika na varenie i stolovanie a umelecké hlinené vázy sú ideálnym spestrením oproti obligátnej kytici z kvetov. Namiesto  praliniek zo supermarketov tu nájdete sladké sušené ovocie, čokoládu so zemiakmi alebo víno od výrobcov z regiónu.

Popri ponuke drobných darčekových predmetov nájdeme v regionálnom obchode aj nápadné umelecké predmety ako napríklad ručne vyrezávanú „pivničnú mačku“.

Osobitná pozornosť je venovaná „ HOLLA-výrobkom“, čo znamená výrobkom z bazy. V ponuke nechýbajú šťavy, šumivé vína, destiláty, želé z bazových kvetov a plodov.

Regionálny obchod je otvorený aj v nedeľu a tým ponúka aj krátkodobým turistom možnosť zakúpiť si nevšedné suveníry. Priateľský kolektív predajne, ktorý tvoria tri dámy z projektu zamestnávania žien LUNA pod vedením Moniky Ruhdorfer, sa teší na Vaše početné návštevy.

Regionálny obchod je súčasťou projektu EU „Tereziánsky remeselný dvor“, ktorý bol v spolupráci s partnerským mestom Holíč spustený v minulom roku. V Holíčí sa nachádza zámok Habsburgovcov, v ktorom Mária Terézia niekoľkokrát trávila leto a ktorý sa bude teraz kúsok po kúsku obnovovať a renovovať. V tomto roku zámok znovu ožije vďaka novej vinotéke a rôznym slávnostiam spojeným s vínom, umením a remeslami, pri čom nebude chýbať partnerský región Hollabrunn. Hmatateľným výsledkom aktivít projektu je v Hollabrunne regionálny obchod, v ktorom sa budú ponúkať aj produkty z Holíča.

17. júna otvorí Regionálny obchod svoje brány o 19. hodine všetkým milovníkom vína. Spolu až 60 vín tu bude prezentovať 15 vinárov z hollabrunnského regiónu, ktorí Vás pozývajú na ich ochutnanie alebo aj systematickú degustáciu. Jazzová skupina vytvorená okolo Petera Schwingenschlögla podfarbí celý večer príjemnou živou hudbou. „Víno v obraze“ umožní návštevníkom pohľad do zákulisia - nechajte sa prekvapiť dúškami pálenky a romantickými snímkami zo života vína jeho vinárov!

/ Preklad článku z rakúskej tlače - Werbung Tip /

 
Slávnostný večer so 60 vínami

REGIONÁLNY OBCHOD/ 15 vinárov pozýva na prezentáciu vín so živou džezovou hudbou a pôsobivými momentkami

HOLLABRUNN / Prezentácia vín 15 vinárov z hollabrunnského regiónu (LuH), živý džez, „Víno v obraze“ a samozrejme niečo na zahryznutie: to sú lákadlá slávnostného večera, ktorý sa uskutoční na budúci štvrtok, 17. júna, v regionálnom obchode (Kultúrny dom – juh).

Regionálny obchod otvorí svoje brány o 19. hodine všetkým milovníkom vína. Spolu až 60 vín tu bude prezentovať 15 vinárov z hollabrunnského regiónu, ktorí Vás pozývajú na ich ochutnanie alebo aj systematickú degustáciu. Výber siaha od odrôd pre región viac menej typických ako napríklad korenistého Veltlínskeho zeleného DAC, ovocného Rizlingu a intenzívneho Zweigeltu cez špeciality ako Cuvé - biele aj červené a Chardonnay vyzreté v barikových sudoch až po víťazné vína regiónu z oblastných hollabrunnských viníc.

Džezová skupina Petra Schwingenschlögla spríjemní atmosféru večera.

ďalší bod programu pod názvom „Víno v obraze“ umožní návštevníkom pohľad do zákulisia a ukáže pôsobivé momentky a romantické snímky zo života vína a vinohradníkov .

/ Preklad z rakúskej tlače - MESTO HOLLABRUNN, Týždeň 24/2010 NÖN /

 

 

 
Skvelý pôžitok pre všetkých milovníkov vína

1.V Hollabrunnskom Regionálnom obchode sú tie najlepšie vína regiónu. Na slávnostnom večere vinárov hostia, medzi ktorými nechýbal okresný hajtman Mag. Stefan Grusch, Rosemarie Bauer, Otto Schwingenschlögl a mestský radca Karl-Heinz Jirsa, ochutnávali vína zo širokej ponuky.

Počas večera, ktorého atmosféru spríjemnila džezová hudba Petra Schwingenschlögla, sprevádzal slovom čestný starosta Helmut Wunderl. Pri stánkoch vinárov , medzi ktorými boli aj Leo Wunderer a Andreas Urban, sa činili aj starosta Erwin Bernreiter, prednosta mestského úradu Franz Stockinger a obecný radca Ralph Mayer, ktorí sa z času načas posilnili z ponúkaného občerstvenia.

/ Preklad článku z rakúskej tlače - TÝŽDEŇ 25/2010 ,NÖN /

 
« ZačiatokPredch1234ĎalejKoniec »