Zámok v Holíči opäť ožil históriou

Druhý augustový víkend sa Holíč po roku opäť niesol v znamení tradícií a histórie. Od piatka 13. do nedele 15.augusta patril areál zámku Tereziánskym slávnostiam s jarmokom. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Tereziánsky remeselný dvor, ktorý je podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko 2007-2013 a spolufinancovaný 85% z prostriedkov Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Celkové náklady projektu predstavujú takmer 770 tisíc eur. Z toho vedúci partner projektu a žiadateľ Mesto Holíč vo výške vyše 601 tisíc eur a partner projektu, rakúske mesto Hollabrunn viac ako 168 tisíc eur.

Cieľom projektu je prostredníctvom spoločných kultúrnych podujatí prehĺbenie spolupráce medzi obomi partnerskými mestami. Partnerov v projekte spájajú nielen spoločné kultúrne aktivity ale aj spoločná história.

Prvú aktivitu projektu, Sviatok vína, odštartovalo mesto Holíč 12.júna tohto roku slávnostným otvorením vinotéky, reprezentačných priestorov mesta a zrekonštruovaným bastiónom zámku. Ďalšou aktivitou bol výtvarný happening, ktorého sa zúčastnili amatérski výtvarníci z Rakúska a domáci neprofesionálni výtvarníci z Klubu Genesis. Ich práce si môže verejnosť prezrieť na výstave v priestoroch zámku pred čínskou sálou až do konca augusta.

V rámci spomínaného projektu sa počas druhého augustového víkendu uskutočnilo niekoľko ďalších aktivít. V piatok a sobotu 13. a 14.augusta sa v zámockom areáli konal Tereziánsky remeselný jarmok. Návštevníci mohli obdivovať zručnosť i tvorivý um ľudových remeselníkov, ktorí tu v historických stánkoch ponúkali svoje výrobky. Výsledky umeleckého nadania a tvorivosti ponúkli v priestoroch bastiónu v rámci podujatia nazvaného Tvorivé dielne a ukážky remesiel ľudoví výrobcovia z Holíča i Záhoria a Hollabrunnu. Vlastné rezbárske umenie predstavil Ignaz Mattes, výrobu porcelánu prezentovala Christa Köck. So svojim remeslom oboznámili verejnosť holíčska keramikárka Hana Potančoková i keramikár Peter Pollák, minciar Miroslav Haroník a výrobu prútených košíkov predviedol klient holíčskeho Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Ernest Poda.

Nedeľa popri ďalšom programe patrila predovšetkým Tereziánskym hodom. Návštevníci mohli ochutnať netradičné špeciality z Holíča i Hollabrunnu. Z domácich jedál boli v ponuke okrem iných holíčska sekanka i koláčiky, zašubraný regiment, zelníky ale aj bzdúšky, pagáčiky či poľovnícky guláš.

Partneri z Hollabrunnu mali pripravenú jablkovú štrúdľu, krvavničky s kapustovým šalátom, prasacie líca s varenými zemiakmi a makové slíže so slivkovým lekvárom.

Sobotňajší program nesúci sa podobne ako celé trojdňové podujatie v historickom duchu, zatraktívnil historický sprievod. Na čele s vojenskou jednotkou panovnícky cisársky pár Mária Terézia s Františkom Štefanom Lotrinským v dobových kostýmoch zavítal na koči do dejiska Tereziánskych slávností, kde sa k nim pridal aj primátor Zdenko Čambal s manželkou.

V rámci slávnostnej audiencie primátor privítal účastníkov podujatia, medzi ktorými nechýbal sudca Najvyššieho súdu SR Milan Karabín, a odovzdal im svoje pozdravy.

V areáli jedného zo zámockých valov sa potom prítomní stali svedkami dobového programu. Diváci mohli vidieť dobové tance, žonglovanie ale i šermiarske súboje a ukážky výcviku a bojaschopnosti cisárskeho vojska.

Zábavu v historickom duchu ponúkli aj maxišachy v priestoroch bastiónu, kde umocnila atmosféru dobová hudba.

S aktivitami v rámci projektu Tereziánsky remeselný dvor bude Mesto Holíč pokračovať aj v roku 2011.

Text a foto L.Novák

 
Tereziánske slávnosti
Plagát na stiahnutie>>
 
Výtvarný happening na Holíčskom zámku
Vtvarn_happening_na_Holskom_zmku_html_1039f5aa
Holíčsky zámok patril umeniu
V dňoch 7. až 11.júla sa priestory zámku v Holíči stali dejiskom výtvarného happeningu. Po nedávnom Sviatku vína je v poradí druhým podujatím, ktoré sa uskutočňuje v rámci úspešného projektu s názvom Tereziánsky remeselný dvor podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce SR-Rakúsko 2007-2013. Aj za účasti domácich i rakúskych výtvarníkov sa jeho slávnostné otvorenie uskutočnilo v prvú júlovú stredu v priestoroch takzvaného depozitu zámku v Holíči. Pozvanie prijal aj bývalý starosta Hollabrunnu Helmuth Wunderl, ktorý je i v súčasnosti koordinátorom projektu Tereziánsky remeselný dvor za rakúsku stranu. Prítomných prišla v mene Mesta Holíč oficiálne privítať prednostka mestského úradu Jana Jurkovičová. Ako v príhovore uviedla vedúca oddelenia regionálnej a dotačnej politiky Katarína Turečková, uvedený projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Nosnou témou výtvarného happeningu bola téma Spoločne v histórii. Vlastné stvárnenie motívov viažúcich sa práve k histórii na plátnach obrazov bolo náplňou i výsledkom práce každého zo zúčastnených autorov sympózia. Z Rakúska prijali pozvanie Robert Petshinka, Gudrun a Franz Seitl, Norbert Mayerhofer, Walter Maringer, Tamile Bölderl, Julia Trybula, Ludwig Weber, Daniela Schwarz a Norbert Maringer.

Z domácich výtvarníkov sa podujatia zúčastnili členovia holíčskeho Klubu Genesis Otto Kroupa, Jozef Anovčin, Milan Doležal, Katarína Vyskočilová a Jozef Chrena. Do tejto aktivity boli zapojení aj ľudia so zdravotným postihnutím, klienti DDaDSS Holíč Anna Durdová a Ernest Poda, ktorí svojimi prácami skrášlili záverečnú výstavu.

Príležitosť zúčastniť sa tejto zaujímavej aktivity využili v rámci workshopu aj prázdninujúce deti počas prvého turnusu letného tábora v Centre voľného času. Priamo pri stvárňovaní jedného z obrazov v kaplnke Holíčskeho zámku zastihli vedúcu Klubu Genesis Katarínu Vyskočilovú. Ochotne im porozprávala o svojej práci, o tom, ako vznikajú obrazy a akou technikou sa dané motívy prenášajú na plátna. Kúsok výtvarníckeho kumštu si niektoré z detí so záujmom aj sami vyskúšali.

Inšpirované prostredím zámku, v ktorom počas workshopu okrem člnkovania v zámockých valoch prežili celý deň, sa deti pustili do realizácie zaujímavého nápadu. Originálnym spôsobom vyjadrili svoj vzťah k histórii mesta, k jeho najvzácnejšej kultúrnej pamiatke. Z prírodných materiálov sa im podarilo zhotoviť veľkoplošné stvárnenie Holíčskeho zámku po jeho plánovanej rekonštrukcii, tak, ako ho si ho predstavujú a vidia vlastnými očami. Prezentácia všetkých prác účastníkov výtvarného happeningu sa uskutočnila v nedeľu 11.júla na slávnostnej vernisáži v priestoroch novootvorenej zámockej vinotéky. Zhotovené diela si budú môcť záujemcovia prísť prezrieť v rámci výstavy, ktorá tu potrvá až do 27.augusta.
Plagát na stiahnutie>>

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a ERDF.
"Investícia do Vašej budúcnosti"

 
Tereziánsky remeselný dvor

"TERE „ - skratka pre projekt Tereziánsky remeselný dvor, na ktorý mesto Holíč získalo finančné prostriedky z EÚ vo výške 601 411,00 eur v júli tohto roku. Projekt bol schválený v rámci OP Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.

Prvá aktivita v rámci projektu – Sviatok vína sa konala v dňoch 13. – 16. 08.2009 v meste Hollabrunn. Na tejto aktivite sa podieľalo aj mesto Holíč ako žiadateľ projektu.

Na víne z regiónu Záhoria si pochutnávali obyvatelia mesta Hollabrunn a širšieho okolia. Celú prezentáciu zorganizoval za žiadateľa projektu-Vinársky dom Petra Podolu.

Pozvanie od starostu Hollabrunnu prijal dňa 16.08.2009 aj primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, prednostka úradu Jana Jurkovičová a zástupcovia mesta Holíč. Spolu s nimi sa na slávnostiach v Hollabrunne zúčastnila a svoje umenie odprezentovala Dychová hudba Májovanka.

Ďalšie rokovanie v rámci projektu Tereziánsky remeselný dvor sa uskutočnilo v Hollabrunne 11.09.2009, kde sa zhodnotila prvá aktivita projektu – Sviatok vína v meste Hollabrunn. Na rokovaní sa pripravovala druhá aktivita a tou je vytvorenie loga pre celý projekt Tereziánsky remeselný dvor ako aj vytvorenie samostatnej web-stránky, ktorá bude informovať o priebehu celého projektu.

V rámci projektu je okrem kultúrnych podujatí zahrnutá aj investičná aktivita mesta Holíč a tou je vytvorenie vinotéky a reprezentačných priestorov pre mesto v areáli Holíčskeho zámku. Vo vinotéke bude možné ochutnať vína nielen zo Záhoria, ale aj z oblasti mesta Hollabrunn. Taktiež si návštevníci budú môcť zakúpiť suveníry z obidvoch partnerských miest.

O ďalších aktivitách, ktoré sa uskutočnia v rámci projektu budeme obyvateľov mesta Holíč pravidelne informovať a to prostredníctvom samostatnej web-stránky a dvojtýždenníka Holíčan.

Ing. Katarína Turečková, vedúca odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

 
« ZačiatokPredch1234ĎalejKoniec »